phone icon 021-66495480 email projeh icon j navid@yahoo.com mobile projeh icon 912 8899 4 99 about projeh icon درباره - تماس باما

اردوی علمی آمار

اردوی علمی تفریحی مخصوص دانشجویان رشته آمار

موسسه پژوهشی ی.ا.د در صدد تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان آمار که به نوعی با این موسسه در ارتباط هستند می‌باشد. ازین رو تلاش می کند تا یک اردوی علمی-تفریحی با محوریت فعالیت های علمی و عملی آمار تدارک ببیند. همچنین تمایل دارد تا با هماهنگی با اساتید آمار، این اردو را با غنای بیشتر علمی همراه نماید. جهت شرکت در یکی از اردوها مشخصات خود را وارد نمایید. همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

زمان و محل مشخصی ندارد.

در حال حاضر این اردوها در شهرهای مختلف برای بازه های زمانی یک روزه و دوروزه به یکی از شهرهای اطراف تهران انجام می شود. به تمام کسانی که در رشته آمار تحصیل می کنند و فرم ثبت نام این سایت را پر نموده اند، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.

khat khat